Materiał Partnera

Jak wygląda egzamin ADR?

Jak wygląda egzamin ADR?

ADR to inaczej międzynarodowa umowa, która dotyczy drogowego przewozu towarów i ładunków uznawanych za niebezpieczne. Za takie uznaje się np. paliwa ciekłe, materiały wybuchowe czy żrące. Kierowca, który chce podejmować się zleceń przewozu takich produktów, musi mieć aktualne szkolenie ADR. Szkolenie jest czysto teoretyczne, a egzamin praktyczny składa się z kilkunastu pytań. Sprawdź w artykule, jak dokładnie wygląda!

Kurs i egzamin ADR – jak przebiegają?

Według specjalistów z firmy Trans Polonia Group z Tczewa egzamin na ADR jest przepustką do lepszych zarobków w świecie TSL. To właśnie dzięki niemu kierowca zestawów C+E zyskuje możliwość przewożenia ładunków niebezpiecznych. Na kurs może zapisać się osoba, która ukończyła 21 lat i posiada prawo jazdy (np. C+E). Kurs wykonywany jest w wybranej przez kierowcę szkole, która ma uprawnienia do przeprowadzania takiego szkolenia. Zwykle trwa ono ok. 20 godzin lekcyjnych lub mniej.

Sam egzamin ADR zależny jest od rodzaju uprawnień (podstawowe lub doskonalące) oraz typu niebezpiecznej substancji. Szkolenia kierowców w dziedzinie ADR mogą obejmować np. substancje klasy 1 (materiały wybuchowe) lub klasy 7 (materiały promieniotwórcze). Co do zasady kurs specjalistyczny ADR dla substancji niebezpiecznych w cysternach ma 18 pytań, w których tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa. Egzamin trwa 40 minut i zakończony jest sukcesem, jeśli kierowca odpowie pozytywnie na ⅔ wszystkich pytań.

Kurs ADR a inne typy substancji niebezpiecznych

Poza szkoleniem i egzaminem na produkty niebezpieczne wożone w cysternach istnieją też egzaminy na inne niebezpieczne substancje. Podstawowy egzamin ADR dla substancji niebezpiecznych każdej klasy zawiera 30 pytań i trwa 60 minut. W przypadku klasy 1 i 7 materiałów niebezpiecznych egzamin składa się z 15 pytań i trwa 30 minut. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu kierowca uzyskuje certyfikat ADR wydawany na 5 lat. Jeśli w kolejnych latach chce przedłużyć uprawnienia, musi to zrobić na rok przed wygaśnięciem poprzedniego certyfikatu.

Jeżeli weryfikacja wiedzy zakończy się niepowodzeniem, kierowca może w czasie 6 miesięcy od zakończenia kursu przystąpić do egzaminu poprawkowego, który przysługuje mu „z urzędu”. Gdy nie zrobi tego w ciągu 6 miesięcy, musi zaczynać kurs od początku.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy